Yvonne Gilsing

Yvonne Gilsing

Persoonlijk

Al op jonge leeftijd was ik geboeid door tekenen, schilderen en boetseren. Dit resulteerde in het behalen van een lesbevoegdheid handvaardigheid en tekenen in 1972.

Aan het cultureel centrum de “Lindenberg” te Nijmegen volgde ik in de zeventiger en tachtiger jaren verschillende cursussen tekenen/schilderen en boetseren/beeldhouwen.

Ik heb ruime ervaring als vakleerkracht beeldend vormen en tekenen in het speciaal onderwijs.

In 1993 behaalde ik het diploma creatief therapeut beeldend aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds die tijd ben ik werkzaam in die functie bij de GGz Nijmegen, afdeling Jeugd. Al een aantal jaren volg ik schilderlessen bij Karin Elfrink, beeldend kunstenaar te Nijmegen.

Op dit moment gaat mijn belangstelling in mijn beeldend werk uit naar tekenen en schilderen, en ook naar ruimtelijk werk, vooral in sculpturen van wrakhout..

De natuur is voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron.

Schilderen:

Het nog tamelijk ongerepte landschap in mijn directe woonomgeving is een van mijn inspiratiebronnen. Daarnaast word ik beïnvloed door de natuur en cultuur die ik op mijn reizen ontmoet. Dit vertaalt zich in mijn werk naar overwegend organische vormen, zowel bij schilderen als beeldhouwen.                          Ook heb ik het schilderen van portretten ontwikkeld. Ik schilder voornamelijk met acrylverf. Waar ik aanvankelijk vooral aardkleuren gebruikte is er nu een grote variatie in kleur en kleurintensiteit zichtbaar. Het licht dat ruimten en vormen doet ontstaan, speelt in mijn werk een belangrijke rol.

Beeldhouwen:

Dit doe ik voornamelijk in hout en zachtere steensoorten als serpentijn, opal en mergelsteen. De vormen ontstaan voornamelijk intuïtief, tijdens het werken vanuit de ruwe steen. Gevonden hout in bos en uiterwaarden is de basis voor het maken van houtsculpturen.

Maandagmiddag schildergroep:

Gedurende de maanden september tot en met mei is er op maandagmiddag,1x per 14 dagen, van 13.00-16.00 uur een schildergroep in eigen atelier, schoolvakanties uitgezonderd.

Hierin wordt door de deelnemers gewerkt naar eigen voorkeur voor materiaal en onderwerp. Elke deelnemer wordt op individueel niveau begeleid. Aan de hand van de vragen die zich voordoen tijdens het werken vindt kennisoverdracht plaats. De groepsleden denken mee over elkaars werk, waardoor onderlinge betrokkenheid en beïnvloeding ontstaat.

Kosten: 10 euro per les, inclusief papier, tekenmateriaal en acrylverf.