Vakliteratuur Creatieve Therapie

Over de brug – werkstukken als brug tussen binnen- en buitenwereld

Yvonne Gilsing

Creatief Therapeut Yvonne Gilsing beschrijft op zowel doortastende als kwetsbare wijze haar ervaringen in de jeugdzorg.

Van de Schrijver:

Beeldende therapie is een prachtig vak. Na 21 jaar werken met kinderen en jongeren binnen de Riagg Nijmegen, GGZ Nijmegen en Pro Persona als beeldend therapeut, neem ik afscheid. Nog altijd vind ik het ongelooflijk boeiend wat handelen in materiaal teweeg kan brengen. Het eindeloze scala aan mogelijkheden om je in materialen uit te drukken zorgt er voor dat elke maker zijn eigen verhaal op zijn eigen manier in beeld kan brengen. Dit beeldend proces verloopt vaak analoog aan het totale ontwikkelingproces. Veel leerde ik van de kinderen en jongeren zelf. Ik ontdekte dat het belangrijk was om hen te volgen wanneer zij intuïtief die materialen kiezen die hen verder helpen in hun proces. Ik was daarbij onder de indruk van hun moed en veerkracht.

In dit boekje probeer ik om de persoonlijke verhalen van de kinderen, jongeren en hun ouders in beeldende therapie te beschrijven en daarmee het wezenlijke van wat daar gebeurt in woorden te vangen. Hoe het handelen met materiaal en de beelden die daar uit voortkomen, kunnen leiden tot verandering in gedrag en beleving.

Deze bundel gaat niet over stoornissen, diagnoses of over evidence based producten en modules. Onder druk van de overheid en de zorgverzekeraars zijn deze een steeds grotere en dwingender plaats gaan innemen binnen de GGZ. Volgens Evelien Tonkens is “meten is weten”, geleidelijk omgeslagen in “weten is meten”. Waardoor alles wat niet in cijfers kan worden uitgedrukt, niet langer van waarde is. “Wat niet in cijfers kan worden uitgedrukt bestaat voor de wetenschap niet. Wat we intuïtief, gevoelsmatig weten zonder dat we daar woorden en cijfers voor hebben mag niet meer mee doen” (Smeijsters, 2008a). De overheid heeft samen met de zorgverzekeraars besloten om in deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen in de gezondheidszorg te kiezen voor meetbare, geprotocolleerde behandelingen. Met als gevolg dat de vaktherapie steeds meer terrein verliest.

Ik ben van mening dat onderbouwing van de vaktherapie belangrijk en noodzakelijk is. Het is goed dat hier aandacht voor is en dat er onderzoek wordt gedaan naar de werking van de vaktherapie. Maar overwaardering doet onrecht aan het individuele proces van de cliënt, de deskundigheid van de therapeut en de waarde van de relatie tussen de cliënt en de therapeut.

Reacties van lezers:

Van een vakgenoot….                                                                                                                                                

“Ik vond het geweldig om te lezen. Heel beknopt en gevoelig laat je zien hoe beeldende therapie werkt. Ik vond sommige stukjes ook heel ontroerend om te lezen. Het zit goed in elkaar en alles is raak. Je verbindt de theorie heel beknopt met de praktijk en je laat zien dat beeldende therapie een uitnodigende vorm van therapie is omdat je een beroep doet op hersendelen die in onze verbaal gerichte samenleving soms nauwelijks aan bod komen, en op het doen, het weten van de handen inderdaad”.

Van een eerste jaars student aan de opleiding voor beeldende therapie…                                                  

“Nu ik je boekje heb gelezen heb  ik een veel duidelijker beeld gekregen van het vak van beeldend therapeut. Nu kan ik ook aan anderen uitleggen wat mijn studie inhoudt”.

Van een familielid:

“Ik vind het knap hoe je ervaringen uit je praktijk hebt weten te combineren met een uitleg van je vak. En hoe je aan het eind ook kritisch naar jezelf kijkt en laat zien dat het allemaal een kwestie is van vallen en opstaan, en al doende leren. Mooi”.

 

Bestel ‘Over de brug’ nu voor maar 15 euro, inclusief verzendkosten via het contactformulier. Vermeld op het contactformulier uw naam en adres en het aantal boekjes dat u wilt bestellen.